Press material for Mattias Elftorp's

(Click images to download high-resolution .PDF version)

Having upgraded her consciousness to the next level, Purple decides to do something
about the religiously capitalist leadership of the City and stages a one-woman revolution...

This book can, but does not have to, be read as a hypertext, i.e. a set of linked
texts.

You also want to read it because it contains sex, violence and drug use.

Press release in Swedish:

PRESSMEDDELANDE

Sveriges första serie skriven i hypertext!
Wormgod släpper nu det första svenska seriealbum som är skrivet i hypertext!
Hypertext är det som internet bygger på, att texter länkas till varandra. På samma
sätt går detta seriealbum att läsa antingen som en rak berättelse eller genom att
man hoppar fram och tillbaka i historien. Man kan på så sätt läsa den på ett nytt
sätt varje gång man läser om den och det återspeglar hur huvudpersonen upplever
världen.

Svensk cyberpunk!
Hypertext Consciousness är en del i den längre serien Piracy is Liberation, som
är helt unik i sitt slag då den är en längre svensk science fiction-serie i genren
cyberpunk. Cyberpunk som uttryck myntades i slutet av 1970-talet. Några av
de mest kända verken är Neuromancer, Bladerunner, The Matrix och japanska
Tetsuo: the Iron Man. Författaren och tecknaren Mattias Elftorp både förvaltar och
vidareutvecklar detta arv i Piracy is Liberation. Episk cyberpunk på en ambitions-
nivå som aldrig tidigare gjorts i Sverige!

Feminism tagen till en ny nivå!
Piracy is Liberation är inte bara Sveriges första cyberpunkalbumserie utan tar
också den svenska feministiska serietraditionen ett steg längre. Detta genom
att presentera en värld där män och kvinnor redan är jämställda och låta de
kvinnliga karaktärerna ha en självklar roll som aktörer, någonting som fort-
farande är ovanligt inte bara i serier utan inom de flesta berättande konstformer.

Om författaren...
Mattias Elftorp som skriver och tecknar Piracy is Liberation är kanske mest känd
för att ha startat Bamse-debatten i Helsingborgs Dagblad under våren 2011. Han
ligger också bakom serien Arg Kanin som syns i olika sammanhang. Under hösten
2010 var han projektledare för vuxen-/alternativseriefestivalen AltCom som hade tema
SEX & KRIG. Festivalen görs om i höst med tema NO BORDERS. Han är också en
av projektledarna för Seriefrämjandets satsning TUSEN SERIER som går ut på att
öppna upp den svenska seriekulturen och göra den lite mindre svenskdominerad.

Nu är serier inte längre bara vardagsrealism eller Kalle Anka!
I och med publiceringen av Mattias Elftorps Piracy is Liberation bryter Wormgod mot
en mängd förutfattade meningar kring hur en svensk serie ser ut, både i teckningsstil
och i berättelsens innehåll. Att ta en genre som science fiction på allvar och utnyttja
den för att säga någonting relevant är nästintill tabu i Sverige, hos både stora och
mindre serieförlag. Ett tabu som vi gladeligen bryter!

Piracy is Liberation 010: Hypertext Consciousness finns tillgänglig från nätbokhandlar
och utvalda försäljningsställen from den 29 februari.

För intervjuer och/eller recensionsex (även äldre album i serien finns tillgängliga),
kontakta info@wormgod.net

Titel: Piracy is Liberation: Hypertext Consciousness
Författare/tecknare: Mattias Elftorp
Omslagsillustratör: Susanne Johansson
Förlag: Wormgod
ISBN: 978-91-978418-5-6

More:
Piracy is Liberation
Mattias Elftorp
Wormgod